Zbrojní průkaz

Co je potřeba k získání zbrojního průkazu

 

Již dlouhou řadu let na naší střelnici pravidelně probíhají zkoušky z odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Máme tedy mnoho zkušeností, které vám rádi předáme. Níže naleznete základní potřebné informace. Pokud byste si s něčím nevěděli rady nebo Vám zde něco chybělo, kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme.

Přihlášení ke zkouškám k získání zbrojního průkazu

Ke zkoušce odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu je nutné se přihlásit na příslušném útvaru Policie ČR (pro rezidenty Brna a okolí je jím Odbor zbraní a střeliva sídlící na ul. Bratislavské).

K vyplněnému formuláři přikládáte platný posudek o zdravotní způsobilosti a kolkovou známku ve výši 100,- Kč.

Následně si z vypsaných termínů vyberete, kde a kdy chcete zkoušku absolvovat.

Počet žadatelů na termín zkoušky odborné způsobilosti je aktuálně stanoven na 20 osob.

Cena za zkoušku:  1800,- Kč (z toho 600,- Kč odměna zkušebnímu komisaři a 1200,- Kč za pořádání zkoušky střelnici). Opakujete-li pouze praktickou část zkoušky, cena je 1200,- Kč (opět vč. odměny 600,- Kč zkušebního komisaře).

Pozor: Cena se hradí v den zkoušek přímo na střelnici, platba je možná pouze v hotovosti.

Termíny zkoušek na naší střelnici

23. 4. 2024

 

Začátek vždy v 8:00 hodin.

 

Termíny školení (kurz BASIC)

Vypisujeme nové termíny školení na ZP

Teoretická část: 10. 4. (středa) od 16:00 – 21:00 hodin.

Praktická část: 12. 4. (pátek) od 17:00 do cca 20:00 hodin.

 

Čásová náročnost se odvíjí od počtu přihlášených.

Základní informace k průběhu zkoušky

Zkoušky z odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu se konají v rámci jednoho dne. Přihlášení uchazeči se v ranních hodinách shromáždí v místě střelnice. Po příchodu komisaře a příslušníka policie, proběhne informování o průběhu zkoušky.

Nejprve je nutné absolvovat teoretickou část zkoušky. Uchazečům jsou rozdány testové otázky a vaše přihlášky na které zapisujete v ideálním případě správné odpovědi 🙂 . Jakmile máte hotovo, odevzdáte vaše odpovědi komisaři. Po odevzdání všemi uchazeči či po uplynutí časového limitu jsou testy vyhodnoceny. Komisař následně vyhlásí výsledky. Jestliže uchazeč uspěl, zůstává na střelnici a pokračuje k praktické části zkoušky. Pokud uchazeč neuspěl odchází a praktické části zkoušky se již neúčastní.

Praktickou část absolvují uchazeči po jednom – jsou zavolání do prostoru střelnice, kde nejprve absolvují bezpečnou manipulaci se zbraní či zbraněmi dle dané skupiny, pokud je komisař spokojen pokračuejte k ostré střelbě, pokud i v této poslední části zkoušky uspějete, jste volní a máte úspěšně hotovo!

Pokud byste potřebovali více informací ke zkouškám, můžete se přihlásit do jednoho z námi nabízených kurzů, kde se toto, ale i mnoho dalšího dozvíte.

Využijte námi nabízené kurzy!

Pokud chcete s jistotou zvládnout zkoušky ke zbrojnímu průkazu, která je dle naší legislativy poměrně náročná, kontaktujte nás a vyberte si výukový kurz, který vám bude vyhovovat. Nezapomínejme také, že se jedná o střelné zbraně, které často rozhodují o životě, nepodceňujte přípravu na jejich následné uživání případně nošení. Více o našich kurzech zde.

Užitečné odkazy

Ministerstvo vnitra 1 komplexní informace ke zbrojnímu průkazu.
Ministerstvo vnitra 2informace ke zkouškám.
Zbranekvalitne.cz velké množství informací, obrázků či animací, testových otázek, legislativy a mnoho dalšího co se týče zbraní a střeliva.
Testové otázky – vřele doporučujeme si před samotnou zkouškou otestovat své znalosti.