Vypsané termíny zkoušek na BH Magnum

22. 4. 2022

Duben: 25.4.

Květen: 3., 11., 23. a 31. 5.