Termíny zkoušek na ZP

17. 9. 2020

Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti pro získání ZP na střelnic B&H Magnum:

12. 11. 2020

3. 12. 2020